دوشنبه 8 خرداد 1402

تماس با ما

پدرام

آیا موضوع یا مطلب خاصی مد نظر شماست که تمایل دارید در قالب مقاله در چرا منتشر شود؟ هنگام مرور صفحات چرا متوجه مشکل خاصی شده‌اید؟ پیشنهاد یا انتقادی نسبت به یکی از اعضاء تیم تحریریه‌ چرا دارید؟

در اینصورت می توانید از طریق ایمیل زیر با ما در تماس باشید:

ایمیل: hi@chera.ir