...
یکشنبه 6 اسفند 1402
علمی

اثرات نعناع روی سرعت واکنش و عملکرد مغز

اثرات نعنا روی سرعت واکنش و عملکرد مغز

نعناع می تواند سرعت واکنش مغز را افزایش دهد! موضوع جالبی که سال ها قبل درباره آن مطالعه کوتاهی داشتم و با توجه به موجود نبودن مقاله ای در این رابطه در وب فارسی تصمیم گرفتم تا در مقاله ای در چرا به نعنا و ارتباط آن با سرعت واکنش مغز بپردازم. در حقیقت تا امروز تحقیقات اندکی روی ارتباط نعناع و سرعت واکنش پذیری مغز انجام شده و به طور کلی اطلاعات بسیار اندکی از این موضوع موجود است، با این حال چندین آزمایش علمی انجام شده و تحقیقات نشان می دهد که نعناع با بهبود حافظه و تمرکز و افزایش سرعت عملکرد، هشیاری مغز را تحریک می کند.

آیا نعنا می تواند سرعت واکنش مغز را در زمان های خستگی بهبود ببخشد؟

تصور کنید که فردا یک روز بزرگ آزمون برای شماست. ممکن است کمی عصبی شوید و احتمالاً معلمان و والدینتان به شما توصیه کرده اند که «شب خوب بخوابید» و «صبحانه خوبی بخورید» تا بتوانید بهترین عملکرد را در آزمون داشته باشید. البته بزرگترین عامل موفقیت در یک آزمون، مدت زمانی است که برای مطالعه آن صرف می کنید، اما آیا چیزهای کوچک دیگری مانند خوردن صبحانه نیز می تواند به شما در آزمون کمک کند؟ آیا خوردن نعناع فلفلی می‌تواند زمان‌های واکنش را در زمانی که فرد خسته یا تحت خستگی ذهنی است بهبود بخشد؟

زمان واکنش در حقیقت زمان بین شروع یک محرک حسی و زمانی است که فرد به آن محرک پاسخ می دهد. برای مثال، اگر به شخصی گفته شود که وقتی رنگ قرمز را روی صفحه چشمک می زند دکمه ای را فشار دهد، زمان واکنش زمانی بین اولین باری که قرمز روی صفحه چشمک می زند تا زمانی که برای اولین بار دکمه قرمز را فشار می دهد، می باشد. در طول زمان واکنش، سیستم بینایی فرد رنگ قرمز را می بیند و شناسایی می کند و سپس مراکز فکری بالاتر به قشر حرکتی مغز فرمان می دهند تا سیگنالی را به عضلات بازو و دست بفرستند تا دکمه را فشار دهند. این خیلی اتفاق می افتد!

اگرچه محرک حسی نباید بصری باشد. زمان واکنش را می توان به عنوان پاسخی به محرک های حسی دیگر نیز اندازه گیری کرد، مانند صدا یا لمس. در واقع، زمان واکنش به صدا به طور متوسط سریعتر از زمان واکنش به محرک های بصری است. همچنین نشان داده شده است که زمان واکنش به عوامل زیادی بستگی دارد، مانند: سن، ژنتیک، جنسیت، سلامتی، راست یا چپ دست بودن، سطح خستگی و حواس پرتی (سایر محرک های رقیب).

به عنوان مثال، با افزایش سن کودک، زمان واکنش کوتاه تر می شود. زمان واکنش در اواخر دهه 20 زندگی یک فرد به سریع ترین نقطه خود می رسد. با این حال، پس از این سن، زمان واکنش به آرامی شروع به افزایش می کند تا دهه 50 و 60، در این مرحله شروع به افزایش بیشتر می کند. همچنین در صورت خواب آلودگی یا خستگی ذهنی، زمان واکنش طولانی تر می شود.

بیشتر بخوانید: افزایش سروتونین به صورت طبیعی و بدون دارو با 10 روش کاربردی

بررسی تاثیرات نعناع روی سرعت واکنش پذیری مغز

در یک آزمایش علمی بسیار ساده بررسی شده که آیا نعناع زمان واکنش ما را بهبود می بخشد؟ در این آزمایش یک خط کش را در ارتفاع میز با اندازه گیری صفر در پایین نگه داشته و سپس آن را رها نموده اند. بازوی افراد موازی با میز خواهد بود تا برای همه منصفانه باشد. اگر فرد دیر با زمان واکنش آهسته آن را بگیرد، اندازه گیری در حدود اعداد بالاتر روی خط کش خواهد بود و اگر فرد به سرعت آن را با زمان واکنش سریع بگیرد، اندازه گیری در حدود اعداد پایین روی خط کش خواهد بود. زمان واکنش قبل و بعد از مصرف نعناع فلفلی 3 بار ثبت شده و سپس نتایج هر آزمایش را ثبت نموده، میانگین گرفته و پس از اتمام آزمایش با هم مقایسه شده است.

زمان واکنش

ما زمان واکنش خود را با دیدن اینکه با چه سرعتی می‌توانیم یک خط‌کش را هنگام سقوط از ارتفاع مشخصی بگیریم، آزمایش کردیم و سپس این کار را بعد از مصرف نعناع تکرار کردیم تا ببینیم آیا تفاوتی در نتیجه وجود دارد یا خیر.

نعناع فلفلی

این آزمایش ابتدا بدون نعنا و سپس با نعناع فلفلی انجام شده است.

نتایج آزمایش

بر اساس این آزمایش سرعت واکنش تمامی افراد پس از مصرف نعناع فلفلی به مقدار اندکی بهبود یافته است و این مورد ثابت می کند که مصرف نعناع سرعت واکنش افراد را افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید: خواب خوب چه تاثیری بر بدن دارد؟

اثرات نعناع فلفلی بر عملکرد ورزشی

آزمایشی دیگر به صورت زیر اثرات نعناع فلفلی بر عملکرد ورزشی را نشان می دهد:

تأثیر نعناع فلفلی بر عملکرد ورزشی قبلاً بررسی شده بود، اما یافته‌های مبهم وجود داشت. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مصرف نعناع فلفلی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکرد ورزشی پس از 5 دقیقه و 1 ساعت انجام شد.

مواد و روش‌ها: 30 دانشجوی پسر سالم به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. حداکثر نیروی چنگ زدن ایزومتریک، پرش های عمودی و بلند، پارامترهای اسپیرومتریک، زمان واکنش دیداری و شنیداری، فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس سه بار قبل، پنج دقیقه و یک ساعت پس از تجویز خوراکی اسانس نعناع فلفلی ثبت شد. (50 میکرولیتر).

داده ها با استفاده از آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج حاکی از بهبود معنی‌دار در تمامی متغیرها پس از مصرف خوراکی اسانس نعناع بود. گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد افزایش فزاینده و معنی داری در نیروی چنگ زدن (36.1 درصد)، پرش عمودی ایستاده (7.0 درصد) و پرش طول ایستاده (6.4 درصد) نشان دادند. داده‌های به‌دست‌آمده از گروه آزمایش پس از پنج دقیقه افزایش قابل‌توجهی در ظرفیت حیاتی اجباری در ثانیه اول (FVC1) (35.1٪)، اوج سرعت جریان دمی (PIF) (66.4٪) و اوج جریان بازدمی (PEF) نشان دادند. 65.1٪، در حالی که پس از یک ساعت، تنها PIF نسبت به گروه پایه و کنترل افزایش معنی داری نشان داد.

در هر دو زمان، زمان واکنش دیداری و صوتی به طور قابل توجهی کاهش یافت. پارامترهای فیزیولوژیکی نیز پس از پنج دقیقه به طور قابل توجهی بهبود یافت. افزایش قابل توجه نیروی گرفتن، اسپیرومری و سایر پارامترها از یافته های مهم این مطالعه بود. نتیجه‌گیری: بهبود در اندازه‌گیری‌های اسپیرومتری (FVC1، PEF و PIF) ممکن است به دلیل اثرات نعناع فلفلی بر تونیسیت عضلات صاف برونش با یا بدون تأثیر بر سورفکتانت ریه باشد. با این حال، هیچ مدرک علمی در مورد افزایش نیروی ایزومتریک در این مطالعه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: مغز به چه مقدار اکسیژن نیاز دارد؟

جمع بندی نهایی

تا امروز تحقیقات اندکی روی اثرات نعنا بر سرعت واکنش و عملکرد مغز انجام شده است، با این حال تحقیقات اندک انجام شده نیز بهبود عملکرد مغز و سرعت واکنش افراد از طریق نعناع را اثبات می کند. نعناع اثر مثبتی بر عملکرد مغز دارد و به افزایش هوشیاری و توانایی های حافظه کمک نموده و همچنین از خستگی ذهنی جلوگیری می کند. این فواید نعناع معمولاً از طریق استنشاق اسانس های گیاهی به دست می آید نه از مصرف نعناع.

بنابر این اگر یک امتحان مهم یا فعالیتی در پیش رو دارید که به سرعت واکنش بالا یا توانای یادگیری و حافظه نیاز دارد می توانید مصرف آدامس نعنایی یا خشبو کننده دهان با اسانس نعنا را امتحان کنید.

بیشتر بخوانید

مطالعه OpenAI و بیان نقش هوش مصنوعی در ایجاد تهدید بیولوژیکی در آینده

صحرا

پرسش های بی پاسخ؛ جهان های موازی و بیگانگان

صحرا

کمیاب ترین گربه‌های جهان

صحرا

چرا گربه ها علف می خورند؟ همه چیز درباره علف گربه

پدرام

چرا سگ ها علف می‌خورند؟ همه چیز درباره علف خوردن سگ ها

صحرا

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ چیست؟

صحرا

ارسال دیدگاه