...
چهارشنبه 3 مرداد 1403
خانه Page 3
مثبت اندیشی

آیا واقعاً ذهن شما می‌تواند بدن شما را درمان کند؟

صحرا
چرا باورها، انتظارات و ادراکات ما بر فیزیولوژی و سلامتی ما تأثیر می‌گذارند؟ شفادهندگان و روان‌شناسان مدت‌هاست که ادعا می‌کنند که قدرت‌های جادویی برای شفای